DUYURULAR

Okulumuza Gelecek PMYO Aday Öğrencilerden İstenilen Belgeler
  28 Ekim 2019

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için Geçici Kayıt Esnasında Öğrencilerden;

 

      Adayların geçici kayıt işlemleri PMYO Giriş Yönetmeliğinin 17.maddesi gereğince yapılacak ve aşağıda belirtilen belgeler adaylardan temin edilecektir.

     a) Askerlik hizmetini yapmış adaylardan “Terhis Belgesi”, 1111 sayılı Askerlik Kanunun 10.maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlardan ise “Askerlik Durum Belgesi” istenilecektir.

     b) Nüfus Cüzdanının aslı görülmek kaydı ile fotokopisi istenilecektir.

     c) Mezun olduğu liseye ait diplomanın aslı veya onaylı örneği; diplomasını kaybedenler “Öğrenim Durum Belgesi”, mezuniyet işlemleri bitmemiş olan “sorumlu, beklemeli vb.” adaylar okullarından durumlarını belirtir belge getireceklerdir. Ancak mezuniyet işlemleri bitmemiş adayların eğitim öğretim başlama tarihine kadar diplomalarının aslını getirmeleri gerekmektedir.  

Ancak, Yükseköğretime devam eden adaylar diplomalarının aslı yerine yükseköğrenime devam ettiklerini gösterir öğrenci belgelerini getireceklerdir.

     Geçici kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını getiremeyen adaylar noter tasdikli ve kurum onaylı örneklerini verebilirler. Ancak eğitim-öğretimin başlama tarihinde bu belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.

     Okulumuza planlaması yapılan adayların geçici kayıtları 30 Ekim 2019 Çarşamba  günü saat:17.00’a kadar yapılacaktır. Bu tarihte Yüksekokulumuzda hazır bulunmayan adaylar haklarını kaybedecektir.

     d) Yaş düzeltmesi yaptıran adayların yaş düzeltmesine dair mahkeme kararı dosyasında mevcut ise adaylardan tekrar istenmeyecektir.

NOT: Adayların ses, görüntü ve depolama özelliği olan her türlü cep telefonu (akıllı ve her türlü kameralı telefon), dizüstü veya tablet bilgisayar, fotoğraf makinesi, kamera vb. elektronik cihazları yanlarında getirmeleri yasaktır.

Haber Paylaş