OKULUMUZ

Misyon-Vizyon


                                                                 19 MAYIS POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ OLARAK MİSYONUMUZ; 

          Öğrencileri; Atatürk İlke ve İnkılaplarına ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,  Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve sorumluluğunu duyan,  Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu, Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi, Polis olmanın şeref, gurur ve şuurunu taşıyan ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı yaratabilen,  Hizmetin görülmesi esnasında karşılaşacağı sorunları Anayasa'da belirlenen Cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş, Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen, Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş, Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için, inançlı ve şuurlu bir şekilde meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren, Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğü bilincine sahip,  İnsan haklarına saygılı, Polis halk ilişkilerine duyarlı,  Polis meslek etik kurallarına bağlı, olarak yetiştirmektir