Okulumuzda "İntihar ve İntiharı Önleme” konulu seminer düzenlendi.