SAYIN OKUL MÜDÜRÜMÜZLE YAPILAN OKUL DERGİSİ RÖPORTAJİ